Tekst vademecum, nie był pisany, z myślą o tych turystach, którzy od lat turystykę górską uprawiają; nasze góry przemierzyli wzdłuż i wszerz i niejednego już na szlaku doświadczyli. Adresowany jest głównie do tych, co wycieczki w góry podejmują okazjonalnie, albo bakcyla turystyki górskiej połknęli dopiero niedawno, a pragną wiadomości o górach i turystyce górskiej pogłębiać i uzupełniać.

Teksty tu publikowane, to część z tekstów zawartych w wydanej przez PTTK "Kraj" w roku 1988, książce Jerzego Gajewskiego, pod tym właśnie tytułem; a dziś przez autora odkurzone i w pewnych niewielkich fragmentach zaktualizowane.
Tylko w niewielkich, bo zasady którymi kierujemy się, przygotowując wycieczkę górską się nie zmieniły. Zmieniła się za to odzież, sprzęt turystyczny, mapy czy też możliwości zaprowiantowania.

Najważniejsze pozostało - wędrujmy bezpiecznie, ceńmy i chrońmy nasze góry, tak aby następne pokolenia mogły je przemierzać naszymi śladami, jak my dzisiaj chodzimy szlakami Wincentego Pola, Seweryna Goszczyńskiego, Tytusa Chałubińskiego, Mariusza Zaruskiego i wielu, wielu innych.

A więc - do zobaczenia na szlaku!

# Tytuł artykułu
1 Zanim wyruszysz w góry